20.000 VNĐ

Món ăn chính: 01

Món mặn phụ: 01

Món xào: 01

Cơm. canh: Dùng thoải mái

ĐẶT NGAY

25.000 VNĐ

Món ăn chính: 01

Món mặn phụ: 01

Món xào: 01

Cơm. canh: Dùng thoải mái

ĐẶT NGAY

30.000 VNĐ

Món ăn chính: 01

Món mặn phụ: 01

Món xào: 01

Cơm. canh: Dùng thoải mái

ĐẶT NGAY

35.000 VNĐ

Món ăn chính: 01

Món mặn phụ: 01

Món xào: 01

Cơm. canh: Dùng thoải mái

ĐẶT NGAY

40.000 VNĐ

Món ăn chính: 01

Món mặn phụ: 01

Món xào: 01

Cơm. canh: Dùng thoải mái

ĐẶT NGAY

50.000 VNĐ

Món ăn chính: 01

Món mặn phụ: 01

Món xào: 01

Cơm. canh: Dùng thoải mái

ĐẶT NGAY